Grondbewerking

Dit onderzoek draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht in het perspectief en de prestaties van gereduceerde grondbewerking. Ook wordt er gekeken naar de effectiviteit van ondiep bovenover ploegen op de bodemkwaliteit en bodemdiensten.