Nieuws

Kennisdag Bodem & Klimaat 2023 op dinsdag 14 november in Lelystad

Gepubliceerd op
12 oktober 2023

Hoe is het anno 2023 gesteld met de (landbouw)bodems in Nederland? Hoe kun je je als agrariër wapenen tegen de overduidelijke klimaatverandering? En hoe kun je met bodembeheer bijdragen aan het verminderen van de broeikasgasemissies? Tijdens de Kennisdag Bodem & Klimaat ga je in verschillende workshops aan de slag met die vraagstukken. (Bodem)experts zullen je gedurende de dag informeren & inspireren, terwijl meteoroloog Helga van Leur je zal prikkelen tot nadenken en misschien wel tot acties aanzet.

Bestand zijn tegen weersextremen

Weersextremen zoals hevige buien en droge periodes, zullen in de toekomst steeds vaker voorkomen. Dat heeft effect op de (landbouw)bodems in Nederland. Gelukkig is er steeds meer informatie over zowel klimaatverandering als mogelijke oplossingen. Tijdens de Kennisdag Bodem & Klimaat op dinsdag 14 november ontdek je als agrariër hoe je beter bestand kan zijn tegen weersextremen door klimaatverandering.

Workshops en kennissessies

De dag start met een inspiratiesessie van meteoroloog Helga van Leur. Daarna kun je deelnemen aan drie workshops die jou interessant lijken. Daarbij heb je de keuze uit o.a. een workshop waarin je zelf aan de slag gaat met een vruchtwisseling inclusief groenbemesters. Of een workshop over lachgas (zonder dat je high wordt). En dan zijn er ook nog workshops over o.a. Carbon Farming, bemestingsadviezen en de profielkuil. Neem je laarzen en mobiel mee, de workshops zijn interactief en soms buiten in het veld.

Waar en wanneer?

Dinsdag 14 november ben je van harte welkom bij Wageningen University & Research (WUR) Open Teelten in Lelystad (Edelhertweg 1 – Lelystad). Inloop is vanaf 09.00 uur. Het programma begint om 09.30. We sluiten om 16.30 uur af met een borrel.

Meer informatie en aanmelden

Ga naar: www.wur.nl/bodemdag.


De Kennisdag Bodem & Klimaat wordt georganiseerd door de WUR-onderzoeksprogramma's Slim Landgebruik, EJP Soil, PPS Klimaatadaptatie, PPS BAAT, PPS Carbon Farming, PPS Groenbemesters en KoM Beter Bodembeheer. En door BO Akkerbouw en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.