Meten en advies

meten-en-advies_530x357.jpg

Factsheets

Wetenschappelijke publicaties

 • Else K, Buneman, Sukkel, W, et al, 2018 Soil quality – A critical review. Soil Biology and Biochemistry Volume 120, May 2018, Pages 105–125
 • Abdallah Alaoui, W. Sukkel et al, , 2017. Impacts of agricultural management practices on soil quality in Europe and China – an assessment within the framework of the EU iSQAPER project Geophysical Research Abstracts. Vol. 19, EGU2017-18593, 2017, EGU General Assembly 2017

Rapporten

 • Lennart Fuchs, Sjoerd Rombout, Leendert Molendijk. Evaluatie van concept en systematiek van het Bodem Kwaliteits Plan: Pilots bij adviesbedrijven in 2020-2021

 • 16 Bedrijfsrapporten Bedrijvennetwerk Bodemmetingen meetcampagne 2019, samen met bijdrages uit WP1a en WP3
 • Interne notitie analyse Bodemkwaliteit op zand 2017-2019
 • Hoek, J., van Balen, D., Haagsma, W., van den Berg, W., van Asperen, P., Sukkel, W., ... Bloem, J. (2019). Bodemindicatoren in BASIS: Identificatie van de belangrijkste biologische en chemische bodemparameters (“bodemindicatoren”) in het project BASIS over de periode 2009-2016. (Rapport / Wageningen University & Research, Business unit Open Teeltenn; No. WPR-798). Wageningen: Wageningen University & Research, Business unit Open Teelten. https://doi.org/10.18174/511496
 • Hanegraaf, M.C., H.G.M. van den Elsen, J.J. de Haan & S.M. Visser (2019). Bodemkwaliteitsbeoordeling van landbouwgronden in Nederland – indicatorset en systematiek, versie 1.0. Wageningen Research, Rapport WPR-795. https://doi.org/10.18174/498307
 • de Haan, J., Rombout, S., Molendijk, L., Thoden, T., Hoek, H., de Wolf, P., & Sukkel, W. (2019). Meten is weten anno 2015: Ontwikkeling van de WUR Minimale Data Set tot 2015 voor het meten van bodemkwaliteit in de open teelten als basis voor verdere ontwikkeling. (Rapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten; No. WPR-821). Lelystad: Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Open Teelten. https://doi.org/10.18174/511394
 • Wolf, Pieter de, Andrew Dawson, Koen Klompe, 2020; Kosten en baten van bodemmaatregelen; Grondbewerking, organische stofaanvoer en Tagetes Patula als vanggewas. WUR Open Teelten, Lelystad, januari 2020 https://doi.org/10.18174/511834
 • Jaarverslagen systeemproeven 2018 
 • Molendijk, L.P.G., P.L. de Wolf en M. Wesselink, 2018. Instrumenten voor Duurzaam Bodembeheer; Een overzicht. Wageningen Research, Rapport WPR-740. juli 2018. https://doi.org/10.18174/455058

Vakbladartikelen

Berichten

Werkpakketbijeenkomst

Presentaties

 • De Haan, Janjo. Integraal meten van bodemkwaliteit, presentatie Bodemcomité, Utrecht 15 januari 2020, https://edepot.wur.nl/540829
 • De Haan, Janjo, Bodemindicatoren voor Landbouwgronden in Nederland (BLN), a set of indicators to measure soil quality of agricultural soils in NL. Presentatie webtalks Germany & The Netherlands. How we measure soil quality & functions, 26 Oct 2020, https://edepot.wur.nl/540843
 • Haan, Janjo de, 2019, Bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwgronden in Nederland versie 1.0, Indicatoren en systematiek voor het meten van bodemkwaliteit. Presentatie WUR Open Teelten Lelystad 25-11-2019, 10 aanwezigen.
 • Haan, Janjo de, 2019, Bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwgronden in Nederland versie 1.0, Indicatoren en systematiek voor het meten van bodemkwaliteit. Presentatie Bijeenkomst Open Bodemindex, Bodemcoalitie, NMI, WUR Lelystad, 30-10-2019, 15 aanwezigen
 • Haan, Janjo de, 2019, Bodemkwaliteitsindicatoren voor landbouwgronden in Nederland versie 1.0, Indicatoren en systematiek voor het meten van bodemkwaliteit. Presentatie Bijeenkomst meetset bodemkwaliteit Nationaal Programma Landbouwbodems, Den Haag, 17-10-2019, 10 aanwezigen
 • Haan, Janjo de, 2019, Measuring Soil Quality of Agricultural soils in the Netherlands, Developments and further outlook, Presentatie Workshop Economic Value of Soil Quality, Chairgroup Business Economics, Wageningen, 15-16 Oct, 30 aanwezigen
 • Haan, Janjo de, Gerard Ros, 2019, Meten van bodemkwaliteit en de Open Bodemindex, Presentatie, Workshop Open Bodemindex Bodemtop Ministerie van LNV, Rotterdam, 11-09-2019, 100 aanwezigen
 • Haan, Janjo de, Meten van bodemkwaliteit in de Landbouw, Ervaringen uit de PPS Beter Bodembeheer, Presentatie Normcommissie Milieukwaliteit NEN, Delft, 5-06-2019, 15 aanwezigen
 • Janjo de Haan Marjoleine Hanegraaf, Leendert Molendijk, Sjoerd Rombout Systematiek voor meten bodemkwaliteit Presentatie Stakeholderbijeenkomst Nationaal programma landbouwbodems 10/04/19 2019 NL ja nee 60 aanwezigen, Den Haag
 • Janjo de Haan, Dirk van Apeldoorn, Marie Wesselink, Wim van den Berg, Derk van Balen and Wijnand Sukkel. Redesigning Long Term Systems Experiments in the Netherlands. Presentatie “DOK-Monte Verità” Comparing organic and conventional agricultural cropping systems - What can be learned from the DOK and other long-term trials? Congressi Stefano Franscini, Monte Verità, Ascona, Switzerland. 6-10 October 2019
 • Janjo de Haan, Leendert Molendijk, Sjoerd Rombouts. Werkpakketbijeenkomst Meten van Bodemkwaliteit en Bodemkwaliteitsinstrumenten. 8 april 2019. 18 aanwezigen, Lelystad.
 • Janjo de Haan, Leendert Molendijk, Sjoerd Rombouts. Werkpakketbijeenkomst Meten van Bodemkwaliteit en Bodemkwaliteitsinstrumenten Bijeenkomst 30 oktober 2019. 13 aanwezigen, Lelystad.
 • Janjo de Haan, Sjoerd Rombouts, Anna Zwijnenburg, Albert Jan Olijve, Jan Tolhoek. Startbijeenkomst Bedrijvennetwerk Bodemmetingen. 14 maart 2019. 15 aanwezigen, Nijkerk
 • J.J. de Haan, Arno Peekel, Peter Baltus. WP8 Meten van bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten, WP9 Bodemkwaliteitsplan. Presentatie PPS Beter Bodembeheer partnerbijeenkomst. Wageningen 16/01/17
 • Brigitte Kroonen, Leendert Molendijk, Geer Jan van der Burgt. Presentatie BKP Oost Brabant 8 november , Landhorst.
 • Leendert Molendijk. Meten en advies WP8/9. Poster Partnerdag Beter Bodembeheer. 22/11/18. Lelystad. 40 deelnemers.
 • Marie Wesselink & Leendert Molendijk. Bodemkwaliteitsinstrumenten - hoe komt BBB in Beweging. Workshop Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV. 29/11/18. De Aker. Putten.
 • Leendert Molendijk. Een bodem om op te (ver)bouwen. Presentatie Boerderij congres Grond om te boeren. 12 december 2017. Gelredome Arnhem.

Themamiddag

 • Bijeenkomst Bedrijvennetwerk Bodemmetingen 5 maart 2020, Ophemert. Met WP1a en 3
 • Haan, Janjo de, Nelis van der Bok, Albert de Vries. 2019. Workshop Meten van bodemkwaliteit. Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV, Nijkerk, 28-11-2019, 60 deelnemers, https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/show/Bodem-en-bemesting-uitdagingen-voor-akkerbouwer-en-beleid.htm
 • Haan, Janjo de, Erik van den Elsen, Isabella Selin-Norén, Saskia Keesstra, Development of a system for targeted soil quality measurement to be used in EJP-soil, Posterpresentatie, Kennisbasisdag thema Circulair en Klimaatneutraal Wageningen, 28-11-2019.