Meten en advies

Binnen dit onderzoek wordt een systematiek voor het meten van bodemkwaliteit en het opstellen van bodemkwaliteitsplannen ontworpen en getest samen met boeren en andere stakeholders om zo boeren helderheid te geven over hun bodemkwaliteit en opties te geven voor verbetering van bodemmanagement.