Weerbare productiesystemen

weerbare-productiesystemen_530x357.jpg

Wetenschappelijke publicaties

 • Stella D. Juventia, Walter A.H. Rossing, Lenora Ditzler, Dirk F. van Apeldoorn “Crop Variety and Spatial Diversity Supports Multiple Ecosystem Services: A Case of Yield and Biocontrol in Dutch Organic Cabbage Production” (submitted EJA Oct-2019)
 • Brechtje R. de Haas1,2, Nyncke J. Hoekstra1,*, Jan R. van der Schoot3, Eric J.W. Visser2, Hans de Kroon2 and Nick van Eekeren1 (2019) Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures

Berichten

Vakbladartikelen

 • Nieuwe oogst: ’25 procent meeropbrengst met strokenteelt: ga er nu mee aan de slag’, https://advance.lexis.com/api/document?collection=news&id=urn:contentItem:5TXR-WC71-JB7T-C0F5-00000-00&context=1516831
 • Nederlands Dagblad: akker moet schuilplaats bieden aan insecten, https://www.nd.nl/nieuws/nederland/akker-moet-schuilplaats-aan-insect-bieden.3294765.lynkx
 • Akkerwijzer: Productie verhogen met stroken- en/of mengteelt, https://www.akkerwijzer.nl/artikel/180567-25-procent-meeropbrengst
 • Ekoland: Onderzoek: resultaten strokenteelt 2018
 • Boerderij:we willen weerbare planten in robuste teelten
 • Boerderij: luizen blijven weg uit bieten tussen gerst
 • HZPC: strokenteelt vraagt groene vingers
 • Veldpost: Lelystad open teelten: strokenteelt nu al veel belovend
 • Ekoland: Strokenteelt ERF inspireert innovatieve boeren
 • Meer biodiversiteit, stabielere opbrengst en meer natuurlijke vijanden, https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/07/15/strokenteelt-erf-inspireert-innovatieve-boeren
 • Levende Natuur: biodiversiteit op de akker door gewasdiversiteit, https://www.wur.nl/upload_mm/2/7/b/005590bc-10e2-4df6-8baf-5ed5996356b7_PDF-132_DLN120_Akkers-2.pdf
 • D. van Apeldoorn, W. Rossing, G. Oomen, 2017. Strokenteelt klaar voor de praktijk’. Mei 2017, Ekoland. http://edepot.wur.nl/420314
 • M. de Boo, 2017. ‘Gewassen mengen werkt beter’. 14 juni 2017, Wageningen WORLD. https://issuu.com/wageningenur/docs/ww2017_02_nl/39

Presentaties, excursies, bijeenkomsten

Video

Themamiddag