Mestkwaliteit

Met dit onderzoek wordt beoogt bij te dragen aan efficiëntere praktijkbemesting door akkerbouwers en veehouders door het beter karakteriseren van de samenstelling van dierlijke mest. Zodat een gezonde en productieve bodem gecreëerd of behouden kan worden.