Zoneren

Op landgoederen, in parken en bossen wordt de cultuurhistorische en esthetische bijdrage van de Pontische rododendron op prijs gesteld en baart deze gelijktijdig zorgen bij sterke uitbreiding. Deze contradictie kan opgeheven worden door te zoneren waar de rododendron gewenst is en waar niet.

In de zones waar de rododendron gewenst is kan door vormsnoei (na de bloei) de esthetische meerwaarde versterkt worden en door afzetten van uitlopers verspreiding tegengegaan worden. Daar waar de rododendron ongewenst is kan afhankelijk van de situatie gekozen worden voor rooien of afzetten.

Effectiviteit

Het zoneren en beheren van de Pontische rododendron is zeer effectief omdat het een oplossing biedt voor die eigenaren die vanwege de cultuurhistorische en esthetische meerwaarde nu niet tot bestrijden overgaan.

Kosten

Geen gegevens beschikbaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Biedt een perspectief voor eigenaren die de keuze tussen behouden en bestrijden van de rododendron niet wensen te maken.
  • De bestrijding vervalt op een deel van de oppervlakte met de dichtste bezetting.

Nadelen/risico's

  • De zaadbronnen blijven behouden. Nazorg is dus nodig (uitsteken uitlopers en uittrekken zaailingen).