Rooien

Pontische rododendron heeft een relatief beperkt wortelstelsel wat uittrekken of rooien een effectieve methode maakt. Hierbij wordt na afzagen van de bovengrondse delen om het werk te vergemakkelijken het hele wortelstelsel uit de grond getrokken.

Bij kleinere planten kan dat handmatig gedaan worden bij grotere struiken zal dit machinaal gedaan moeten worden. Let goed op dat ook alle hangende takken die weer zijn gaan wortelen compleet verwijderd worden. Om te voorkomen dat de stobben opnieuw uitlopen, wordt aanbevolen deze ondersteboven te leggen en de aarde van de wortels te vegen. In sommige gevallen kunnen mooi uitziende exemplaren van rododendron commercieel interessant zijn doordat deze verkocht kunnen worden aan bijvoorbeeld lokale kwekerijen. Ze zullen zorgvuldig moeten worden gerooid door ze met een kraantje uit te lichten.

Het verdient aanbeveling na de verwijdering van rododendron de vrijgekomen grond in te planten met bosplantsoen. Rekeninghoudend met de omstandigheden en de beheerdoelstellingen kan er gekozen worden voor boom- of struikvormers.

Effectiviteit

Het uitgraven of uittrekken van het wortelstelsel is een arbeidsintensieve maar zeer effectieve methode. Bij kleine planten (tot ongeveer 3 jaar oud) kan dit handmatig worden gedaan, bij grotere exemplaren kan een trekker of ploeg worden gebruikt. Nazorg blijft altijd nodig om wortelstukken die achter zijn gebleven en weer uitlopen en nieuwe zaailingen alsnog te verwijderen. Omdat nieuwe planten pas na 10 – 12 jaar gaan bloeien, moet deze nazorg minimaal eens per 10 jaar uitgevoerd worden.

Kosten

Geen gegevens beschikbaar.

Voor- en nadelen

Voordelen

  • Het is de meest effectieve methode om de Pontische rododendron te bestrijden
  • Het is een snelle methode om van de struiken af te komen

Nadelen/risico's

  • Het is een arbeidsintensieve methode
  • Gerooide stobben kunnen opnieuw uitlopen. Dit risico kan voorkomen worden door de stobben ondersteboven te leggen en schoon te maken
  • Nazorg is altijd nodig om nieuwe zaailingen te verwijderen