Nieuws

Kennisdag PPS BBB gemist?

Gepubliceerd op
17 februari 2022

Op 8 februari vond de kennisdag van de PPS Beter Bodembeheer plaats. Bekijk hier de presentaties en lees korte verslagen van alle sessies.

De dag bestond uit een ochtendprogramma met een aantal pitches die werden bediscussieerd door een panel van onderzoek, praktijk en beleid. In de middag waren er 11 verschillende workshops. In bijgevoegde documenten kunt u een kort verslag van alle sessies teruglezen, de sessie bekijken op YouTube en de presentatie nogmaals bekijken.

1. Ochtendprogramma

2. Workshop Gereduceerde grondbewerking

Maria-Franca Dekkers, Kris Huizinga en Marie Wesselink (WUR Open Teelten).

3. Workshop Kosten en baten bouwplanverruiming

Koen Klompe & William Bijker, WUR Open Teelten.

4. Workshop - Meten beoordelen bodemkwaliteit

Janjo de Haan, WUR Open Teelten & Gerard Ros, NMI.

5. Workshop - Stikstofoverdracht door groenbemesters

Geert-Jan van der Burgt, SPNA (burgt@spna.nl) met inbreng van Wiepie Haagsma, WUR Open Teelten.

6. Workshop - Interacties van nutriënten en calciumbemesting

Wim Bussink, NMI.

7. Workshop - Effecten van bemesting op ziekten en plagen

Aad Termorshuizen.

8. Workshop - Bodemkwaliteitsplan

Leendert Molendijk en Lennart Fucsh, WUR Open Teelten & Frank Woets, Van Iperen.

9. Workshop - Bodemweerbaarheid en Bodembiologie

Joeke Postma & Gerard Korthals, WUR Biointeracties.

10. Workshop - Ondergrondverdichting

Andre van Valen, IRS; Gerben Bakker, WENR; Derk van Balen, WUR Open Teelten.

11. Workshop - Gezond Gewastool

Johnny Visser & Paulien van Asperen, WUR Open Teelten.