Project

Rooien van Pontische rododendron op Landgoed Twickel

Op landgoed Twickel zijn in de periode 1940 – 1950 op veel plaatsen rododendrons aangeplant. Dit met een jachtdoel: fazanten konden er goed onder schuilen.

De rododendrons die wel 6 à 7 meter hoog waren geworden, zijn gaan woekeren en verdrongen de oorspronkelijke begroeiing van inlandse eiken en andere boom- en struiksoorten. De ondergroei / struiketage bestond inmiddels voor 100% uit rododendron. Daarom is besloten de rododendrons in het beekdal van de Azelerbeek te rooien.

Oppervlakte: ca 2 hectare
Begindatum: winter 2019/2020
Einddatum: najaar 2020
Opdrachtgever: Landgoed Twickel

Uitgevoerd door: fa. Beeftink uit Vorden
Contact: Gert-Jan Roelofs, bosbaas landgoed Twickel

Doelstelling

Doelstelling van het rooien is volledige eliminatie en daarbij komend voorkomen verdere verspreiding om de biodiversiteit te herstellen.

Beschrijving methode

In de winter van 2019/2020 zijn de rododendronstruiken gerooid. Een rupskraan met knipschaar / sorteerknijper rooide de struiken en legde ze op rillen (zie foto’s en filmpje). Vervolgens is gewacht op droog weer in het voorjaar van 2020. Met een klepermaaier/bosfrees zijn de struiken en wortels die op rillen waren gelegd, verpulverd. Tussendoor trok een kraan het materiaal los, zodat echt alles goed verpulverd werd en niet meer zou kunnen uitlopen. De chips zijn vervolgens uitgespreid / blijven liggen. Omdat de bodem vochtig is, is voor deze methode gekozen in plaats van het op de kop leggen van de wortelstelsels: het risico op uitlopen van wortels zou te groot zijn.

In het najaar van 2020 is het stuk bos waar de rododendrons zijn gerooid onderplant. Hiervoor is gebruik gemaakt van een kraantje met een zogenaamde gabel: een soort vork die de chips aan de kant schoof en een plantgat maakte. Een medewerker hield een stuks plantsoen in het gat waarna met de gabel het gat weer werd dichtgeschoven (zie filmpje). Op deze manier was het mogelijk het stuk bos eenvoudig weer onder te planten ondanks de laag chips. De tweede taak van de gabel is het rooien van de laatste restjes rododendron, veelal uitlopers die vlak tegen de stammen van de bomen groeien.

Effectiviteit

In het groeiseizoen van 2020 is geen hergroei van rododendron aangetroffen. Of het plantsoen allemaal is aangeslagen, kan pas komend groeiseizoen worden beoordeeld.

Eerdere ervaringen leren dat 90 tot 95% van de rododendrons weg is en dat je na ca. 10 jaar her en der toch weer rododendrons hebt staan. Die kun je dan makkelijk bestrijden. Kortom helemaal 100% voor altijd weg is een illusie, het is net zo “taai” als prunus.

Ervaringen

De werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. Voordeel van het op rillen leggen voordat de gerooide struiken werden geklepeld, is dat de klepelmaaier over deze rillen kon rijden en waarmee bodemcompactie werd geminimaliseerd. Ook het planten met gebruik van de gabel is goed bevallen. Dit gaat vlotter dan volledig met de hand planten en is ergonomisch veel beter voor de medewerker (planten is het zwaarste werk van een bosarbeider). Daarnaast vergroot het de kans op succes doordat de chips aan de kant werden geschoven en echt in de minerale grond wordt geplant.

Operationele kengetallen en kosten

Kosten bedroegen ca. €3500,- excl btw.

Meer informatie

Klik op de foto's om ze te vergroten

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan