Zink

Zinkgebrek kan optreden op gronden met pH ≥7 met een hoog organische-stofgehalte. Een hoge fosfaattoestand en een hoge fosfaatgift bevorderen het optreden van een gebrek. Er is geen officieel, op basis van grondonderzoek, vastgesteld zinkbemestingsadvies beschikbaar. Zinkgebrek kan meestal worden verholpen door te spuiten met zinksulfaat of zinkchelaten.


zink_2018_2022_PC2.png

Direct voor de plant beschikbaar zinkgehalte in de bodem op bouwland (Zn-CaCl2), gemiddeld over 2018-2022 (bron: Eurofins)