PPS BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht (BAAT)

Anno 2023 zijn veel maatschappelijke opgaves gerelateerd aan hoe bemesting in de landbouw uitgevoerd wordt. Praktisch toepasbare bemestingsadviezen, die zowel op landbouw- als maatschappelijke aspecten inspelen zijn belangrijker dan ooit. Helaas zijn de huidige adviezen niet (meer) toereikend voor deze tijd. Ze zijn alleen gericht op de landbouw en maken onvoldoende gebruik van recente kennis. Daarnaast spelen de huidige adviezen ook te weinig in op lokale situaties, waardoor de maximale efficiëntie en effectiviteit van bemesting niet gerealiseerd kan worden. De nieuwe Publiek Private Samenwerking BemestingsAdviezen Akkerbouw Toekomstgericht gaat daar in vier jaar tijd verandering in brengen.

Een nieuwe set bemestingsadviezen

Bemesten in de akkerbouw is essentieel voor zowel de bodem als het gewas. Dat moet dankzij huidige regelgeving alleen wel met lagere emissies naar het grondwater, het oppervlaktewater en de lucht. Daarnaast is er de wens om organische reststromen te hergebruiken als meststoffen en om eindige grondstoffen te beperken. In de PPS BAAT werkt een groep van partners (brancheorganisaties, toeleveranciers, afnemers, meststofproducenten, laboratorium en onderzoeksinstellingen) samen om een set van nieuwe bemestingsadviezen voor de akkerbouw te ontwikkelen. Deze zullen de behoefte van het gewas, de bodem en het aanbod van nutriënten beter in balans brengen en bijdragen aan de maatschappelijke opgaven.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Activiteiten in de PPS BAAT

Activiteiten die uitgevoerd gaan worden omvatten:

  1. De ontwikkeling van perceels- en plaatsspecifieke bemestingsadviezen integraal voor stikstof, fosfaat en organische stof.
  2. De ontwikkeling van dynamische bemestingsadviezen in het seizoen door modellering met bodem- en gewasmetingen.
  3. De ontwikkeling van bemestingsadviezen op basis van intensiteit en capaciteit van de bodem voor kali, zwavel, calcium en een aantal sporenelementen.
  4. Een meststofkeuze adviestool om inzicht te geven in de passende (circulaire) meststoffen.
  5. Integratie van bemestingsadviezen naar bedrijfsniveau waardoor een extra efficiëntieslag mogelijk is.

De adviezen worden breed getoetst in de praktijk en na goedkeuring van de Commissie Bemesting Akkerbouw en Vollegrondsgroenten (CBAV) opgenomen in het Handboek Bodem en Bemesting.

Blog BAATman

Meteen na het starten van de PPS is ook de BAATman in het leven geroepen. Partners binnen de PPS zullen iedere 2/3 maanden bloggen over wat hun opvalt binnen zowel de landbouw als het thema bemesting. BAATman geeft praktische tips, kijkt terug en vooruit én hoopt lezers te inspireren om zelf aan de slag te gaan met belangrijke vraagstukken. De eerste vier blogs staan al klaar. Je leest ze hier.

Baat Logo Definitief.jpg