Dekzand-, dal- en veengronden

Reparatiebekalking

De hoeveelheid kalk die nodig is om de pH-CaCl2 van de bouwvoor tot het gewenste niveau te verhogen wordt als volgt berekend:

kalkgift (nw per ha) = kalkfactor x gewenste pH-verhoging (tiende eenheden) x bouwvoordikte (dm)

De kalkfactor geeft aan hoeveel kg nw per ha per 10 cm bouwvoor nodig is om de pH met 0,1 eenheid te verhogen en wordt berekend met de volgende formule:

kalkfactor (10 cm bouwvoordikte) =
(15,68 x org. stof% + 15,68) / (0,02525 x org. stof% + 0,6541)

nw = neutraliserende waarde (voorheen zbw; zuurbindende waarde).

Onderhoudsbekalking

De hoeveelheid kalk die op jaarbasis nodig is om uitspoelingsverliezen uit de bouwvoor te compenseren wordt berekend met de volgende formule:

kalkgift (nw/ha/jaar) =
kalkfactor x (pH-daling in 4 jaar/4 x10) x bouwvoordikte (dm)

De gift voor onderhoudsbekalking is exclusief de verzurende of basische werking van meststoffen. Voor meer informatie over de verzurende werking van kunstmest, zie: Verzurende werking van kunstmeststoffen.

De formule voor berekening van de kalkfactor staat vermeld bij de reparatiebemesting. De pH-daling kan worden afgelezen in Tabel 5.13a.

Tabel 5.13a.png