Advisering pH en bekalking

Dit onderdeel bevat de waardering van de pH met advies tot welke pH te bekalken afhankelijk van grondsoort, bouwplan en organisch stofgehalte en de rekenregels om de kalkgift te berekenen.