Kennisverspreiding

Deelprojecten die onder het Thema 'Kennisverspreiding' vallen.

Communicatie en kennisverspreiding (Deelproject 6)

De resultaten uit dit Programma dienen zo breed mogelijk verspreid te worden. Jaarlijks vindt afstemming plaats tussen deelprojecten en vertegenwoordigers van geïnteresseerde leerstoelgroepen van universiteiten en specifieke lectoraten bij de HBO’s, het CoE en het CIV, om te zorgen dat resultaten doorstromen naar het onderwijs en praktijkgericht onderzoek bij de scholen. Resultaten worden aangeleverd aan beheerders van de websites van Groen Kennisnet, KennisOnLine, lectoraat Precisielandbouw en www.precisielandbouw.eu. Partners communiceren daarnaast op beurzen en open dagen over resultaten van dit programma. Gestreefd wordt om op de jaarlijkse landelijke agro innovatie dag  resultaten van het programma life te presenteren.

Projectpartners: Wageningen University & Research, ZLTO, CAH Vilentum Dronten.
Coördinerende kennisinstelling: Wageningen University & Research: Corné Kempenaar (trekker).

  • DSCN4450_uitsnede.jpg