Nieuws

Groenbemester, ook een bron van stikstof

Gepubliceerd op
30 mei 2022

Bij de vertering van groenbemesters komt stikstof vrij die het volgende gewas weer kan opnemen. Hoeveel stikstof uit de groenbemester beschikbaar kan komen voor het volggewas is afhankelijk van 1) de soort groenbemester, 2) het moment van inwerken of afsterving en 3) de hoeveelheid stikstof die door de groenbemesters is opgenomen. Onlangs zijn de vuistregels die hiervoor zijn opgenomen in het Handboek Bodem en Bemesting vernieuwd.

Schattingen stikstofopname groenbemesters

De stikstofopname van groenbemesters kan ook geschat worden met de lengte van het gewas. Deze schattingen zijn nu voor meer soorten groenbemesters beschikbaar en voor granen en grassen ook gespecificeerd naar soort. Zo is 50% van de opgenomen stikstof door een niet-vlinderbloemige groenbemester beschikbaar voor het volggewas bij inwerken in het voorjaar. Bij inwerken in het najaar is dit 40%. En voor vlinderbloemige groenbemesters is dit 75%. Voor groenbemestersoorten die niet zijn genoemd waren er onvoldoende gegevens beschikbaar om een relatie te kunnen afleiden of was er geen goede relatie tussen gewaslengte en N inhoud.

Vernieuwde kerngetallen

De kengetallen staan in het Handboek Bodem en Bemesting op de webpagina N-korting na onderwerken van groenbemesters. De vernieuwde kengetallen zijn gebaseerd op meerdere bronnen, met name op het recente rapport Cover crop reference values: Effective organic matter and nitrogen uptake vanuit het project Slim Landgebruik. Op basis van dit rapport zijn ook de kengetallen rond effectieve organische stofaanvoer vernieuwd. Deze staan op de webpagina Aanvoerbronnen effectieve organische stof in het Handboek Bodem en Bemesting.

Groenbemesterdag op 17 juni

Wil je meer weten over groenbemesters en stikstof? Kom dan gratis naar de Groenbemesterdag op 17 juni in Valthermond. Meld je hier aan.