Aanvoerbronnen effectieve organische stof

In de tabellen 9.1 t/m 9.3 zijn kengetallen weergegeven voor de aanvoer van EOS. Deze getallen worden gebruikt voor het opstellen van de organische-stofbalans. De kengetallen betreffen gemiddelde cijfers per gewas, die kunnen variƫren afhankelijk van opbrengst en ras.

Onder kengetallen Kengetallen organische stof is aanvullende informatie te vinden over de verschillende organische-stofbronnen. Het betreft de hoeveelheden die na 5 en 10 jaar nog over zijn van de aangevoerde organische stof en een gemiddelde C/N-verhouding van de organische stof. Tussen verschillende organische-stofbronnen bestaan aanmerkelijke verschillen in afbreekbaarheid. Naarmate organisch materiaal langzamer wordt afgebroken in de bodem (stabieler is) draagt het meer bij aan de humusopbouw in de bodem.

Naast de afbraaksnelheid bepaalt de C/N-verhouding hoe snel de stikstof in de organische stof mineraliseert. Bij een lagere C/N-verhouding mineraliseert de stikstof sneller dan bij een hogere C/N-verhouding. Bij een C/N-verhouding >30 vindt (tijdelijk) immobilisatie plaats van stikstof: vastlegging van minerale stikstof door het bodemleven.

Voor een tiental groenbemesters zijn de kengetallen voor de EOS-aanvoer verfijnd naar zaaimoment dan wel oogstmoment van het hoofdgewas in geval van onderteelt van de groenbemester. Voor zes groenbemesters zijn ze tevens verfijnd naar gewashoogte. Deze aanvullende informatie is onderaan deze pagina weergegeven.

Klik op de tabellen om deze te vergroten

Tabel 9.1 EOS.jpg
tabel 9.2.jpg
Tabel 9.3.jpg

EOS-aanvoer groenbemesters afhankelijk van zaaimoment of gewashoogte

De EOS-aanvoer door groenbemesters hangt af van de mate van gewasontwikkeling. In tabel 9.4 is voor tien groenbemestersoorten een gemiddelde relatie weergegeven tussen EOS-aanvoer en zaaimoment dan wel oogstmoment van het hoofdgewas in geval van onderteelt van de groenbemester. Van andere groenbemestersoorten is hierover (nog) geen of onvoldoende informatie beschikbaar. Bij zes van de tien soorten is er ook een relatie tussen gewashoogte en EOS-aanvoer. Dit is in tabel 9.5 weergegeven.

Klik op de tabellen om deze te vergroten

Tabel 9.4 EOS groenbemesters.jpg
Tabel 9.5 EOS groenbemesters.jpg