Nieuws

Stikstofbehoefte groenbemesters sterk afhankelijk van voorvrucht en zaaimoment

Gepubliceerd op
10 oktober 2021

De benodigde stikstofgift voor niet-vlinderbloemige groenbemesters varieert van 0 tot 120 kg N per ha, afhankelijk van de groenbemestersoort, de voorvrucht en het zaaimoment. Alleen na granen is een substantiële N-gift nodig. Dat blijkt uit een deskstudie die WUR Open Teelten in opdracht van BO Akkerbouw heeft uitgevoerd. De deskstudie geeft een indicatie van benodigde N-giften voor groenbemesters in verschillende situaties.