Nieuws

Slim benutten van meststoffen

Gepubliceerd op
2 januari 2020

Op verzoek van het Ministerie van LNV heeft Delphy een website gemaakt met informatie over het slim benutten van meststoffen voor een optimale productie van akkerbouw en vollegrondsgroentegewassen op de zuidelijke zand- en lössgronden. Juist op deze gronden is een goede benutting van nutriënten een hele uitdaging.