Nieuws

Kengetallen effectieve organische stof groenbemesters verfijnd

Gepubliceerd op
17 mei 2021

De kengetallen in handboekbodemenbemesting.nl voor de aanvoer van effectieve organische stof door groenbemesters zijn voor tien groenbemestersoorten verfijnd naar zaaimoment en voor zes soorten tevens naar gewashoogte. De kengetallen kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een organische-stofbalans van de bodem.