Nieuws

Effect van bodemmaatregelen doorgerekend in opbrengsten

Gepubliceerd op
3 februari 2023

In het nieuwste rapport uit de PPS Beter Bodembeheer worden vragen over de economische haalbaarheid van bodemmaatregelen én het effect op de opbrengststabiliteit beantwoord.

De economische haalbaarheid van bodemmaatregelen is voor een duurzaam bodembeheer in de praktijk enorm belangrijk. De PPS heeft daar dan ook jarenlang onderzoek naar gedaan in verschillende veldproeven.

Resultaten uit de analyse

Maatregelen zoals het telen van groenbemesters, niet-kerende grondbewerking en organische stofaanvoer zijn onder de loep genomen met een kosten-baten analyse. Hierin werd gekeken naar het verschil in kosten ten opzichte van eventuele opbrengsteffecten. Uit de analyse blijkt o.a. dat:

  • Het telen van tagetes, in plaats van zomergerst, een positief effect heeft op zowel de stabiliteit van opbrengsten als de kosten-batenverhouding. Dit komt naar verwachting door de bestrijding van het wortellesieaaltje waar de aardappel normaal last van kan hebben.
  • Voldoende organische stofaanvoer via dierlijke mest kan zorgen voor een aanzienlijk verbeterde opbrengststabiliteit en behoud van opbrengsten op zandgrond.
  • Niet-kerende grondbewerking en het jaarlijks aanvoeren van compost economisch haalbare maatregelen zijn, maar dat ze geen duidelijk effect hebben op de opbrengststabiliteit.
  • Steenmeel en de Ca/Mg-methode niet bijdragen aan een verbeterd bedrijfsresultaat of een verbeterede opbrengststabiliteit.

Factsheets & rapport

Benieuwd naar alle resultaten? Binnenkort publiceren we factsheets waarin alles duidelijk beschreven staat. Houd daarvoor de website en onze social mediakanalen in de gaten.

Je kunt natuurlijk ook het volledige rapport bekijken dat nu al beschikbaar is:

Contact

Isabella Selin Norén