Nieuws

Bemestingsplan noodzakelijk bij krappe gebruiksnormen

Gepubliceerd op
12 februari 2016

De Commissie Bemesting Akkerbouw Vollegrondsgroenten (CBAV) presenteert op de Themamiddag “Goed bemesten binnen krappe gebruiksnormen” 18 februari in Nijkerk een aanpak voor het opstellen van een bemestingsplan. Met de verdere aanscherping van de gebruiksnormen van stikstof en fosfaat wordt het steeds belangrijker om een goed, perceelsspecifiek bemestingsplan op te stellen.

Dit plan besteedt aandacht aan optimale gewasopbrengsten, behoud van rentabiliteit van het bedrijf, bodemvruchtbaarheid binnen de gebruiksnormen en zorgt ervoor dat binnen de mogelijkheden de beste keuzes gemaakt kunnen worden. Er wordt ingegaan op:

  • hoe een bemestingsplan te maken
  • overzicht van methoden en technieken voor efficiënt bemesten met N en P
  • de financiële aspecten van een bodem- en bemestingsplan.

Een belangrijke eerste vraag gaat over de bemestingsstrategie: is deze gericht op lange termijn bodemvruchtbaarheid of op de opbrengst van het volgende gewas. In het eerste geval is aanvoer van voldoende organische stof belangrijk. In het tweede geval ligt de focus op voldoende aanvoer van stikstof en fosfaat voor het gewas. Bemesten binnen de randvoorwaarden van de gebruiksnormen en ook nog voldoende organische stof aanvoeren is mogelijk, maar vraagt om een gerichte keuze van organische meststoffen. De aanvoer van Effectieve Organische Stof (EOS) per kg fosfaat verschilt enorm tussen meststoffen. Met groencompost wordt per kg fosfaat ongeveer 30 keer meer EOS aangevoerd dan met varkensdrijfmest. Door de 50% vrijstelling voor fosfaat in compost komt dit in de praktijk zelfs neer op 60 keer meer aanvoer van organische stof.

De aanpak voor het opstellen van een bemestingsplan is ook beschreven in een notitie die te vinden op de site van het Handboek Bodem en Bemesting: www.handboekbodemenbemesting.nl

Uitnodiging voor de themamiddag op 18 februari

De uitnodiging voor de themamiddag “Goed bemesten binnen krappe gebruiksnormen” van de CBAV op 18 februari 2016 in De Opstandingskerk, Hoefslag 132 te Nijkerk, vindt u hier. Opgeven voor de themamiddag kan via goedbemesten2016.oanevents.com. De kosten van de middag bedragen € 30 per persoon.