Voorbeeld vaststellen fosfaatgift

Stel: het onderstaande akkerbouwbedrijf van 100 ha op zeeklei met 15% lutum en <10% o.s.

bijlage 4 fosfaat.jpg

Bij Pw 25 zou bij bemesting volgens het gewasgericht advies gemiddeld over het bouwplan 91 kg P2O5 per ha moeten worden aangevoerd. Om het Pw-getal te handhaven moet 78 kg P2O5 per ha worden aangevoerd (gemiddelde afvoer + onvermijdbaar verlies). In dit geval zou moeten worden uitgegaan van het gewasgericht advies. N.B.: vanwege de fosfaat-gebruiksnorm mag gemiddeld per ha maar maximaal 75 kg P2O5 per ha worden toegediend.

Bij Pw 35 zou bij bemesting volgens het gewasgericht advies gemiddeld 66 kg P2O5 per ha moeten worden aangevoerd. Om het Pw-getal te handhaven moet 78 kg P2O5 per ha worden aangevoerd. In dit geval moet worden uitgegaan van het bodemgericht advies (door de gebruiksnorm gemaximeerd op gemiddeld 75 kg P2O5 per ha). Het extra fosfaat (bovenop het gewasgericht advies) kan het beste aan de meest fosfaatbehoeftige gewassen in de rotatie worden gegeven.