Gewasgericht advies voor volvelds fosfaatbemesting op basis van P-AL en P-CaCl2

In de tabellen 3.0 t/m 3.4 zijn de fosfaatgiften vermeld die nodig zijn om gegeven de fosfaattoestand van de bodem op basis van P-AL en P-CaCl2 de economisch optimale opbrengst te bereiken met volvelds bemesting met fosfaat. Het advies op basis van deze beide indicatoren is onafhankelijk van grondsoort.
Fosfaat is in verschillende vormen in de bodem aanwezig. Een klein deel van de fosfaatvoorraad in de bodem is snel beschikbaar voor het gewas. De indicator hiervoor is P-CaCl2. Verder is er een (veel) grotere voorraad in de bodem aanwezig van waaruit fosfaat wordt nageleverd aan het gewas. Een indicator voor die voorraad is P-AL. De verhouding P-Al / P-CaCl2 geeft een indicatie van hoe snel er in de bodem fosfaat kan worden nageleverd.

De gewassen zijn ingedeeld in 5 gewasgroepen, afnemend in fosfaatbehoefte. Aanvankelijk was er een indeling in 4 groepen voor het akkerbouwadvies. Na integratie van het vollegrondsgroenten- met het akkerbouwadvies is een extra gewasgroep (0) toegevoegd aan de bestaande groepen 1 t/m 4. De indeling in gewasgroepen is hieronder weergegeven in tabel 3.8.

[Klik op de tabellen om deze te vergroten]

Fosfaat tabel 3.0.jpg
Fosfaat tabel 3.1.jpg
Fosfaat tabel 3.2.jpg
Fosfaat tabel 3.3.jpg
Fosfaat tabel 3.4.jpg

Opmerkingen

  1. Bij twee teelten per jaar het tweede gewas bemesten met de helft van de geadviseerde hoeveelheden.
  2. Pootaardappelen kunnen zwaarder met fosfaat worden bemest dan consumptieaardappelen.
  3. Granen met ondervrucht klaver hebben iets meer fosfaat nodig dan granen alleen.
  4. Het heeft voordelen als in een bouwplan het fosfaat voor de niet-fosfaatbehoeftige gewas-sen (groepen 3 en 4) aan de fosfaatbehoeftige gewassen wordt gegeven. Bij een zeer lage fosfaattoestand kan het nodig zijn alle gewassen een fosfaatbemesting te geven.

[Klik op de tabel om deze te vergroten]

Tabel 3.8.jpg