Stikstofbemestingsrichtlijnen Aromatische kruiden

In Tabel 2.7 staand N-bemestingsrichtlijnen voor een aantal aromatische kruiden vermeld. Ze zijn zeer globaal van aard en dienen ook als zodanig te worden gehanteerd. Met name bij hogere giften is een opdeling in basis- en bijbemesting(en) beslist noodzakelijk. Op dit moment ontbreekt hiervoor echter de juiste informatie.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Tabel 2.7