Nieuws

Werken aan een betere bodembiologie

Gepubliceerd op
12 december 2018

Op de themamiddag Bemesting Akkerbouw in De Aker in Putten op 29 november jl. stond de rol van bodembiologie in bodemvruchtbaarheid en opbrengstverbetering centraal. Belangrijke vragen waren: wat weten we en wat kunnen we met die kennis in de praktijk? Het bleek dat we al het nodige weten maar dat voor effectieve toepassing in de praktijk en goede adviezen meer kennis nodig is.