Kengetallen organische stof

Aanvoer van verse organische stof (OS) en effectieve organische stof (EOS) uit gewasresten, groenbemesters en organische mest, resterende hoeveelheden 5 en 10 jaar na toediening en C/N-verhouding van het organisch materiaal (indien bekend).

Klik op de tabel om deze te vergroten

bijlage 9.jpg
bijlage 9.1.jpg
bijlage 9.2.jpg
bijlage 9.3.jpg
Tabel kengetallen OS mest.jpg