Stikstofbemestingsrichtlijnen Uien

Tabel 2.4.  N-bemestingsrichtlijnen uien.

Gewas Richtlijn (kg N/ha)
Zaaiuien [1] 175
In meerdere keren toedienen om zoutschade te voorkomen:
1. bij zaai: 30-40 kg N/ha
2. de rest in twee gelijke delen:
- als 2 pijpjes zichtbaar zijn (gewashoogte ca. 10 cm)
- enkele weken na de 2e gift
1e Jaars plantuien [2] 0-40, afhankelijk van gewasstand bij 10 cm lengte
2e Jaars plantuien [2] 200-Nmin(0-60), maximaal 170 kg N/ha
Bosuien [2] 100-130 - Nmin(0-60)
Winteruien [2] najaar: 30-40 kg N/ha
voorjaar: 100-110 kg N/ha
Sjalot [2] 90


[1] Gebaseerd op proeven op kleigrond waarbij sterk mineraliserende percelen zijn vermeden en bij lage Nmin-voorraad bij zaai (<25 kg N/ha in de laag 0-30 cm). Bij een hogere Nmin kan de formule 190 – Nmin(0-30) worden gehanteerd, te verdelen als: 30-40 kg N/ha bij zaai en de rest in twee gelijke delen: als 2 pijpjes zichtbaar zijn en enkele weken na de 2e gift

[2] Het betreft informele N-bemestingsrichtlijnen.