Over Groene Veredeling

Over Groene Veredeling

Het onderzoekprogramma Groene Veredeling wil een bijdrage leveren aan het meer duurzaam maken van de landbouw. Het onderzoek is gericht op zowel biologische landbouw als gangbare landbouw. De hoofdrichtingen binnen het onderzoekprogramma zijn de vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het verminderen van de noodzakelijke aanspraak op water en meststoffen en klimaat-robuustheid. Groene Veredeling wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en veredelingsbedrijven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstellingen in samenwerking met veredelingsbedrijven.

Verminderen gebruik bestrijdingsmiddelen

Veredelen van plantenrassen met resistentie tegen ziekten en plagen is de slimste manier om het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen. Resistente rassen kunnen immers zichzelf verdedigen. Als het gelukt is om die eigenschap in een ras te krijgen, hoeven alle planten van dat ras minder bespoten te worden. De winst is daarom jaar-in-jaar-uit, zonder dat daar extra inzet in geld of tijd voor nodig is. Daarnaast kunnen die resistente rassen ook weer gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling van ándere resistente rassen. Daardoor zijn resistente rassen innovatief en zijn ze tegelijk een bron van innovatie richting toekomst.

BioImpuls-onderzoekers selecteren de beste aardappelen in een veldproef.
BioImpuls-onderzoekers selecteren de beste aardappelen in een veldproef.

Minder input van water en nutriënten

Plantenrassen die met minder water en meststoffen toekunnen, leggen minder beslag op deze belangrijke hulpbronnen. Dat levert voordelen op voor de planeet én voor de boeren. De druk op de hulpbronnen wordt minder, waardoor er met dezelfde hoeveelheid input méér voedsel geproduceerd kan worden. De boeren hoeven minder te investeren in irrigatie en bemesting, waardoor het inkomen toeneemt.
Voor de vermindering van de input van meststoffen ontwikkelen de onderzoekers met name kennis en innovaties die gericht zijn op vermindering van het gebruik van stikstof en fosfaat.

Weerstand tegen extreme klimaatomstandigheden

De opwarming van de aarde leidt tot klimaatverandering en extremere variaties in het weer. Extreem droge en natte perioden en extreme warmte treden steeds vaker op. Rassen die robuust zijn en tegen deze extreme weersomstandigheden kunnen, zorgen voor een grotere opbrengstzekerheid en daarmee inkomstenzekerheid voor de boer en een grote voedselzekerheid voor de bevolking.

Lopende onderzoeksprojecten

Op dit moment lopen de volgende onderzoeksprojecten in Groene Veredeling:

  1. BioImpuls, gericht op aardappelveredeling voor de biologische teelt
  2. Veredelingsonderzoek op tripsresistentie in prei
  3. Veredelingsonderzoek naar bladluisresistentie in paprika
  4. Een multidisciplinaire aanpak om problemen met damping-off in spinazie te verminderen
  5. Ontwikkeling van toetsmethoden ten behoeve van de appelveredeling