Actie - WP 4 en 5: Toedieningstechnieken

Toedieningsmethodieken moeten een maximale effectiviteit hebben en een minimale emissie naar het milieu.

In dit werkpakket worden bestaande technieken doorontwikkeld en nieuwe technieken toegepast voor de tomaten- en potplantenteelt.

Zo worden apparaten ontwikkeld voor de toediening van niet-vloeibare biologische middelen, gewasafhankelijke bespuitingsapparatuur en precisiespuitapparatuur voor de behandeling van laag en van hoog opgroeiende planten.