Ing. E.J. (Erik) Pekkeriet

Persoonlijke informatie

Naam: Erik Pekkeriet
Email: erik.pekkeriet@wur.nl

Functie: Projectmanager
Organisatie: Plant Research International (PRI)
Organisatieeenheid: Wageningen UR Glastuinbouw
Telefoon: 0317-483372

Bezoekadres:
Droevendaalsesteeg 1
6708PB, WAGENINGEN
Gebouw/Kamer: 107/W4.Ee.065

Postadres:
Postbus 644
6700AP, WAGENINGEN

Intern:
Bodenummer 54

Bekijk het volledige profiel op Wageningenur.nl