Nieuws

Stikstofbemestingsadviezen: actualiteit en systematiek voor aanpassing

Gepubliceerd op
8 juni 2018

De stikstofgebruiksnormen noodzaken tot een zo efficiënt mogelijk gebruik van stikstof. Dit kader vraagt om maatwerk, waarbij de N-bemesting zo goed mogelijk wordt afgestemd op de omstandigheden die N behoefte bepalen. Rekenregels die een verfijning van de N-bemestingsadviezen mogelijk maken, afgestemd op de verschillende groeiomstandigheden, zijn daarbij nodig. Hoe dat kan, is onderzocht in de studie ‘Ontwikkeling nieuwe systematiek voor opstellen N-bemestingsrichtlijnen’, die in opdracht van de Branche Organisatie Akkerbouw is uitgevoerd door NMI en WUR Open Teelten.