Nieuws

Kritische waarden opgenomen voor gewasgehalten van suikerbieten en cichorei

Gepubliceerd op
15 mei 2019

Gewasanalyses kunnen behulpzaam zijn om vast te stellen of er een tekort is van een bepaald nutriënt in een gewas. Vaak gebeurt dit wanneer groeiproblemen en/of gebrekverschijnselen geconstateerd worden in een gewas. De CBAV heeft in het Handboek Bodem en Bemesting kritische waarden voor gewasgehalten opgenomen van magnesium, borium en mangaan bij suikerbieten en cichorei.