Nieuws

Houd rekening met gewas- en bodemadvies voor fosfaat en kali

Gepubliceerd op
24 oktober 2017

Bij een goede bedrijfsplanning hoort het opstellen van een bemestingsplan voor het akkerbouwbedrijf. Het bemestingsplan is erop gericht om een zo goed mogelijke productopbrengst en kwaliteit te behalen, efficiënt met nutriënten om te gaan en de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Voor fosfaat en kali geldt daarom een gewasadvies en een bodemadvies. Met beide adviezen moet rekening worden gehouden.