Nieuws

Quickscan Bodemtools

Gepubliceerd op
6 oktober 2022

Wist je dat er allerlei tools beschikbaar (en in ontwikkeling) zijn die metingen van bodemeigenschappen kunnen interpreteren? Soms kunnen ze zelfs advies geven over hoe je tot een gewenste situatie komt. In deze Quickscan wordt een overzicht gegeven van al die tools. Zo kun jij makkelijk en snel inzicht krijgen in de verschillende aspecten van bodemkwaliteit.

In de Quickscan wordt ook een voorstel gedaan over hoe kennisinstellingen een gezamenlijke kennisbasis (en rekenregels) kunnen ontwikkelen. Dit om bodemadvisering in de praktijk niet alleen te faciliteren, maar ook te innoveren.

Download

Contact

Janjo de Haan