Nieuws

Veranderingen in Europees meststoffenbeleid van belang voor de akkerbouw

Gepubliceerd op
14 juni 2022

De komende tijd worden er op Europees niveau nogal wat veranderingen doorgevoerd op het gebied van de meststoffenwetgeving. Deze zullen ook merkbaar zijn voor de Nederlandse akkerbouw. In dit nieuwsbericht gaan we kort in op de belangrijkste veranderingen, namelijk: i) het in werking treden van de nieuwe Europese Meststoffenverordening en ii) de introductie van RENURE, waarmee hoogwaardige N-houdende producten uit dierlijke mest boven de norm van 170 kg N/ha mogen worden toegediend.