Nieuws

Themadag Bemesting Akkerbouw: optimaal bemesten binnen nieuwe mestbeleid

Gepubliceerd op
8 december 2017

Op de themamiddag Bemesting Akkerbouw op 30 november jl. te Putten stond optimaal bemesten binnen de aanstaande regels van het 6e Actieprogramma Nitraatrichtlijn centraal en de tools die daarvoor beschikbaar of in ontwikkeling zijn.