Resultaten van het vragenlijst onderzoek

In 2018 heeft het online vragenlijstonderzoek gelopen om te kijken of mensen met verschillende soorten klachten die horen bij het prikkelbare darm syndroom  (zoals diarree of constipatie) of verschillende ernst van klachten (nauwelijks klachten versus hele heftige klachten), reageren op andere voedingsmiddelen. Daarnaast hebben we gekeken of er een verband was tussen deze reactie op voeding, en kwaliteit van leven, angst en depressieve gevoelens. In totaal hebben 1601 mensen de vragenlijst volledig ingevuld! We zijn ontzettend blij met de grote hoeveelheid deelnemers, hierdoor hebben we goed naar deze verbanden kunnen kijken.

Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen verschil is wat betreft voedingsmiddelen waarop men reageert tussen mensen met verschillende soorten klachten of mensen met verschillende ernst van klachten. Over het algemeen leek iedereen op dezelfde producten te reageren. De vijf producten die de meeste klachten veroorzaakten waren vettig eten, uien, kool, pittig eten en gefrituurd eten. Deze producten veroorzaakten ernstige klachten in 35-47% van alle respondenten. De vijf producten die de minst klachten veroorzaakten waren kip, thee, vis, tomaat en toetjes gebaseerd op dierlijke producten zoals zuivel. Van alle respondenten gaf 76-89% aan geen klachten te ervaren na het eten van deze producten. Van alle deelnemers had 40% last van angstige en 18% van depressieve gevoelens, maar dit leek niet samen te hangen met een heftigere reactie op meer voedingsmiddelen. Er was wel een sterk verband tussen kwaliteit van leven en de reactie op voedingsmiddelen; de kwaliteit van leven was significant lager als men op meer voedingsmiddelen heftiger reageerde. Het belangrijkste advies uit dit onderzoek is dat mensen met PDS het beste samen met een diëtist kunnen uitzoeken op welk voedingsmiddel ze heftig reageren en aanvullend een persoonlijk behandelplan kunnen maken. 

De resultaten van dit onderzoek zijn begin maart geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift the Journal of Academy of Nutrition and Dietetics.


Resultaten microbiota onderzoek

In het observatie onderzoek werden 91 PDS-patiënten en 30 mensen zonder PDS vier weken gevolgd om te onderzoeken of de ernst van hun klachten samenhing met veranderingen in de samenstelling van hun darmbacteriën in de ontlasting. In die 4 weken werden grote veranderingen in ernst van klachten, soort klachten en darmbacterie samenstelling gezien. De darmbacterie samenstelling lijkt niet samen te hangen met de ernst van klachten. Wel viel op dat de darmbacterie Bifidobacterium bij PDS-patiënten lager was ten opzichte van mensen zonder PDS.


Resultaten labonderzoek

In het laboratorium onderzoek zijn verschillende voedingscomponenten gescreend naar mogelijke positieve effecten op PDS-klachten. Zo is er gekeken naar het effect van voedingscomponenten op de darmbarrière, ontstekingsreacties in de darmwand en de productie van serotonine. Dit laatste is een indicatie voor overgevoeligheid van de darm en pijn. Daarnaast zijn processen en mechanismen in het maagdarmkanaal tot in detail nagebootst in een in-vitro model. Hierbij is onder andere gekeken naar de activiteit van de korteketenvetzuren, zuurgraad en gasproductie in de modellen. Op basis van deze resultaten zijn de voedingscomponenten in de drie interventiestudies geselecteerd.