Nieuws

Werken aan vernieuwing kengetallen aanvoer EOS met gewasresten en groenbemesters

Gepubliceerd op
27 september 2019

Op dit moment zijn er nog te weinig data beschikbaar zijn om de kengetallen van de aanvoer van effectieve organische stof (EOS) met gewasresten en groenbemesters te kunnen actualiseren. Dat is de uitkomst van een onderzoek van WUR en NMI in 2018, dat bestond uit een literatuurstudie en metingen in het veld. Actualisatie is gewenst omdat de huidige kengetallen van EOS-aanvoer in het Handboek Bodem en Bemesting grotendeels gebaseerd zijn op onderzoek van meer dan 30 jaar geleden en mogelijk niet meer representatief zijn voor de huidige situatie. Ook is differentiatie naar de mate van gewasontwikkeling gewenst om tot een betere schatting van de daadwerkelijke EOS-aanvoer met gewasresten en groenbemesters te komen.