Nieuws

Moment bemonstering bodemvruchtbaarheid maakt in winter niks uit

Gepubliceerd op
17 december 2015

Elk najaar rijst de vraag : wat is het beste tijdstip om percelen te bemonsteren op bodemvruchtbaarheid? Kan dit al in oktober of is het beter om te wachten tot na de winter en wat is het effect op mijn fosfaatklasse? Het moment van monstername maakt niet uit, maar er moet wel rekening worden gehouden met het moment waarop de bemesting plaatsvindt.