Nieuws

Bodemverdichting: beter voorkomen dan herstellen

Gepubliceerd op
1 december 2015

Bodemverdichting van de ondergrond is een probleem in de landbouw. Een eenmaal ontstane verdichting is moeilijk op te heffen. Probeer daarom verdichting te voorkomen. Op de website Handboek Bodem en Bemesting vindt u informatie over bodemstructuur en verdichting en over maatregelen om verdichting tegen te gaan.

Optreden van verdichting en gevolgen

Verdichting is het gevolg van het berijden van de bodem met een te zware last in verhouding tot de draagkracht van de bodem. Met name onder natte omstandigheden is de draagkracht vaak onvoldoende. Verdichting leidt tot een slechtere ontwatering en snellere plasvorming en daardoor risico van verdergaande verdichting. Het verslechtert ook de bewerkbaarheid van de grond, beperkt de beworteling, de opname van water en de benutting van nutrinten door het gewas en leidt tot lagere gewasopbrengsten.

Verdichting in de ondergrond is moeilijk op te heffen. Het open breken van de verdichte laag door een diepe grondbewerking heeft slechts tijdelijk effect. De losgemaakte grond herverdicht gemakkelijk en na n of enkele jaren is de verdichting opnieuw een probleem.

Verdichting tegengaan

Bodemverdichting is tegen te gaan door de bodemdruk te verminderen en/of bodembelasting onder ongunstige omstandigheden te voorkomen. Dit betreft onder andere de juiste bandenkeuze, lage bandendruk, grondbewerking in het voorjaar als de grond droog genoeg is, zo mogelijk in het najaar op tijd oogsten of toepassing van een vaste-rijpadensysteem. Verder is een goede ont- en afwatering van het perceel van belang.

Meer informatie

Meer informatie over de nadelige effecten van verdichting en het tegengaan ervan vind u hier: Opheffen/tegengaan van ondergrondverdichting

Aanvullende informatie over banden en bodemdruk vind u hier: Banden/bodemdruk en structuur

Voor meer informatie over vaste-rijpadensystemen, zie: Vaste rijpadensystemen

Algemene informatie over veel voorkomende structuurproblemen vind u hier: Bodemstructuur