Kleigrond en löss

Reparatiebekalking

De benodigde hoeveelheid nw in kg per ha per 10 cm bouwvoor kan als volgt worden berekend:

1. Bij verhoging van de pH-CaCl2 tot maximaal 6,5

kalkgift (nw/ha) = b x X x kleihumus x bouwvoordikte (dm)

Rep bekalking klei loss1.png

Voor berekening volumegewicht grond zie: volumegewicht grond

2. Bij verhoging van pH-CaCl2 6,5 tot gewenste pH-CaCl2

Rep bekalking klei loss2.png

nw = neutraliserende waarde (voorheen zbw; zuurbindende waarde).

Onderhoudsbekalking

De hoeveelheid kalk die nodig is om de uitspoeling te compenseren wordt voor kleigronden geschat op 400 kg nw/ha/jaar. Op lichtere gronden wordt een iets lagere hoeveelheid geadviseerd, op zware gronden iets meer. Op kleigrond met > 2% CaCO3 wordt geen onderhoudsbekalking geadviseerd.

De onderhoudsbekalking op lössgronden wordt berekend met de volgende formule:

kg nw/ha/jaar =
b x kleihumus x (pH-daling in 4 jaar/4 x 10) x bouwvoordikte (dm)

De gift voor onderhoudsbekalking is exclusief de verzurende of basische werking van meststoffen. Voor meer informatie over de verzurende werking van kunstmest, zie: Verzurende werking van kunstmeststoffen.

De formules voor de berekening van b en kleihumus staan vermeld bij de reparatiebemesting. De pH-daling kan worden afgelezen in Tabel 5.13.

Tabel 5.13b.png