Nieuws

Bodemstructuur verbeteren: meer nodig dan bodem- en structuurverbeteraars alleen

Gepubliceerd op
14 juli 2016

Tussen 2010 en 2015 hebben Wageningen UR en NMI Agro in opdracht van Productschap Akkerbouw en later de Brancheorganisatie Akkerbouw met diverse andere financiers onderzoek gedaan naar het effect van een aantal bodemverbeteraars op de gewasopbrengst en de bodemkwaliteit.