Nieuws

Nieuwe systematiek leidt tot grotere differentiatie N-adviezen

Gepubliceerd op
15 februari 2017

Belangrijkste conclusie van het project ‘Naar een nieuwe systematiek voor het opstellen van stikstof(N)-bemestingsrichtlijnen in de akkerbouw’ is dat de nieuwe systematiek grotere verschillen in het uiteindelijke N-advies laat zien dan het huidige advies, afhankelijk van opbrengstniveau en de verwachte N-mineralisatie. Dit draagt bij aan meer maatwerk, waarbij de N-giften tussen en binnen percelen sterker kan variëren. Naar meer precisiebemesting dus. Uiteraard binnen de gebruiksruimte die op bedrijfsniveau van toepassing is.