Organische-stofbalans opstellen

Om het organische-stofgehalte van een perceel te handhaven, kan als vuistregel worden gehanteerd dat de gemiddelde EOS-aanvoer per ha per jaar van een rotatie gelijk moet zijn aan de hoeveelheid bodem-organische stof die jaarlijks wordt afgebroken.

Hieronder wordt een rekenvoorbeeld gegeven voor de EOS-aanvoer bij een 4-jarige rotatie met inzet van vleesvarkensdrijfmest bij consumptieaardappel en op de graanstoppel vóór de groenbemester. Het tarwestro wordt afgevoerd.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Rotatie en EOS aanvoer P112.jpg

Als het stro van de tarwe wordt achtergelaten, levert dat een EOS-aanvoer op van 2630 kg per ha in plaats van 1640, ofwel 990 kg per ha extra. Gemiddeld over de vier jaar is dat bijna 250 kg per ha extra. De EOS-aanvoer stijgt dan van 1400 naar 1650 kg per ha per jaar.

Als daarnaast een varkensdrijfmestgift wordt vervangen door 40 ton rundeveedrijfmest per ha, levert dat een EOS-aanvoer op van 1800 kg per ha in plaats van 280. De EOS-aanvoer stijgt daardoor met 1520 kg per ha. Gemiddeld over de vier jaar is dat 380 kg per ha, ofwel een stijging van 1650 naar 2030 kg EOS per ha per jaar.