Nieuws

Fosfaatgebruiksnormen soms te ruim, soms te krap

Gepubliceerd op
16 juni 2017

De Nederlandse overheid heeft telers en hun organisaties uitgenodigd om aanvullende maatregelen te benoemen die een verhoging van die gebruiksnormen kunnen rechtvaardigen zonder dat die maatregelen tot meer uit- en afspoeling leiden. Op verzoek van LTO en NAV heeft Wageningen UR de aan- en afvoerbalansen van stikstof (N), fosfaat (P2O5) en organische stof voor een aantal typerende bedrijfstypen opnieuw berekend. Daarbij is van actuele opbrengsten en gehalten uitgegaan.