Praktische handvatten

Op deze pagina zijn producten te vinden met praktische kennis. De producten bieden praktische kennis die snel toepasbaar is in een project.

Hieronder staat een verzameling aan producten die gepubliceerd zijn door WUR en door andere partijen. De bronnen staan vermeld achter de producten.

Bij elk product staat aangegeven in welke vorm de kennis wordt aangeboden:

  • Rapport
  • Artikel
  • Tool
  • Boek
  • Factsheets

Ook staan bij alle producten suggesties aangegeven voor welke projectfases de producten geschikt zouden zijn:

  • Initiatieffase
  • Ontwerpfase
  • Inrichting & beheer

1. Beleid

Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief Groene Stad: factoren voor succesvolle processen
Rapport Initiatief /ontwerp / inrichting & beheer Handboek groen in het Amsterdamse straatbeeld: richtlijnen voor sortiment, aanleg en beheer (Gemeente Amsterdam)

2. Organisatie

Product Fase Omschrijving
Volgt nog

3. Financiƫn

Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief Hoe kan vergroening van de stad gefinancierd worden?
Boek Intiatief /ontwerp /inrichting & beheer Normenboek voor natuur, bos en landschap: normen en tarieven voor aanleg en beheer van bos- en natuurterreinen en landschapselementen (WUR)

4. Groene baten

Product Fase Omschrijving
Medium Ontwerp Welk groen op welke schaal voor welke baten?
Medium Initiatief Concrete kennisproducten voor verbetering van rol groen in bestaand lokaal en landelijk instrumentarium voor stadsontwikkeling in Nederlandse steden
Boek Ontwerp Handboek met 500 ontwerprichtlijnen voor een prettige en bruikbare openbare ruimte (alleen inkijkexemplaar online beschikbaar) (Bureau KM)
Artikel Ontwerp Collectie van artikelen m.b.t. de Integrale Onwerpmethode Openbare Ruimte: van ambities tot ontwerp en uitvoering, met aandacht voor klimaat, energietransitie, circulariteit en stedelijke groei (Gemeente Amsterdam)
Factsheets Ontwerp Informatie over positieve effecten van bomen en groen in de stad: effecten op klimaat en temperatuur, waterhuishouding, luchtkwaliteit en biodiversiteit (WUR)
Rapport Initiatief /ontwerp Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen, groen en spelen: indicatie voor hoeveelheid (stuks of m2) voorzieningen per aantal inwoners of woningen (Gemeente Amsterdam)

4.3 Biodiversiteit
Product Fase Omschrijving
Medium Initiatief DCBA-methode voor natuurinclusieve en klimaatadaptieve projectontwikkeling. KAN publicatie met input SIGS/WUR.
Rapport Ontwerp Handboek voor natuurinclusief ontwerpen: informatie over soorten, voorbeelden en richtlijnen voor ontwerp (DS Landscape Architects)
Rapport Ontwerp Natuurinclusief bouwen en ontwerpen: twintig voorbeelden voor natuurinclusieve maatregelen op en rondom bebouwing (Gemeente Amsterdam)