Nieuws

Interacties tussen nutriënten niet van belang bij goede bodemvruchtbaarheid

Gepubliceerd op
25 november 2020

Om tot een optimale opbrengst te komen met het beste rendement is het niet nodig om rekening te houden met interacties tussen nutriënten als stikstof, kali, magnesium, calcium, natrium en chloor. De huidige bemestingsadviezen voldoen. Wel is het van belang om te zorgen dat alle nutriënten voldoende aanwezig zijn in de bodem en hoge giften van een nutriënt in één keer te voorkomen. Ook de methode van Albrecht en zijn afgeleiden die sturen op verhoudingen tussen nutriënten, dragen niet bij aan een beter rendement. Dit blijkt uit een literatuurstudie van NMI en WUR voor BO-Akkerbouw in kader van de PPS Beter Bodembeheer.