Nieuws

Aanpassing stikstofbemestingsrichtlijnen zaaiuien en 2e-jaars plantuien nodig

Gepubliceerd op
21 mei 2021

De stikstofbemestingsrichtlijn voor zaaiuien behoeft een differentiatie naar grondsoort en bewaarduur en die voor 2e-jaars plantuien naar grondsoort en vroegheid van het ras. Hiervoor is nader onderzoek nodig. Dit blijkt uit een deskstudie die WUR en Delphy in opdracht van BO Akkerbouw hebben uitgevoerd naar de gewenste actualisatie van de N-bemestingsrichtlijnen voor zaaiuien en 2e-jaars plantuien.