Nieuws

Workshop ‘Meten en beoordelen bodemkwaliteit’

Gepubliceerd op
19 juli 2022

Alle landbouwbodems duurzaam beheerd in 2030. Dat is het grote doel in het Nationaal Programma Landbouw. Om dit te evalueren is het van belang om de bodemkwaliteit en het bodembeheer te kunnen meten en te beoordelen. Daarom organiseert de PPS Beter Bodembeheer, op 22 november 2022, een workshopdag over het meten & beoordelen van de bodemkwaliteit bij WUR Open Teelten in Lelystad.

De dag staat in het teken van het belang en de noodzaak om de bodemkwaliteit te meten én om de resultaten op een juiste manier te beoordelen. In interactieve workshops en demonstraties worden praktische tools tentoongesteld en kennis uit o.a. de PPS Beter Bodembeheer gedeeld. Natuurlijk willen we met deze workshop ook input opdoen vanuit de praktijk om zo het meten & beoordelen van de bodemkwaliteit in Nederland verder te ontwikkelen en praktisch toepasbaar te maken.

We willen het programma zo goed mogelijk laten aansluiten op de vragen die leven en de dag samen organiseren met partijen die werken aan het onderwerp bodem. Daarom vragen we u dit pre-registratieformulier in te vullen.